کابل   A
کابل A
0
0

کابل A

  دفترچه راهنمای کابل  های انژکتور (A)

کابل استپر

برای تست استپر موتور پس از اتصال فیش شماره 1 به استپر موتور و اتصال فیش شماره 2 به سوکت دستگاه انژکتورشور دستگاه به طور خودکار وارد منوی تست  استپر موتور خواهد شد.

 در منوی تست استپر موتور می توانید از گزینه ی افزایش، به منظور افزایش دهنه ی ورودی استپر(کاهش هوای ورودی به موتور)و یا گزینه ی کاهش، به منظور کاهش دهنه ی ورودی استپر(افزایش هوای ورودی به موتور) استفاده کنید. همچنین میتوانید با انتخاب گزینه ی اتوماتیک درمنوی استپر موتور افزایش و کاهش دهنه یتست  استپر موتور را هم زمان مشاهده کنید.کابل سنسور اکسیژن

برای تست سنسور اکسیژن ، با توجه به نوع سنسور که از برند ساژم بوده یا از نوع زیمنس ، از سوکت مخصوص همان برند استفاده کنید به طوری که سوکت شماره 1 برای سنسور های برند ساژم بوده و سوکت شماره 2 برای سنسور های برند زیمنس می باشد.

بعد از اتصال سنسور به کابل سوکت کابل را به دستگاه انژکتورشوی متصل کنید . پس از اتصال کابل

به سوکت دستگاه انژکتورشور ، دستگاه به طور خودکار وارد

منوی تست سنسور اکسیژن می شود. پس از انتخاب نوع

سنسور وارد مرحله ی تست سنسور خواهد شد.

برای تست سنسور اکسیژن می توانید از یک بطری خالی که از قبل در آن مقداری تینر وجود داشته استفاده

کنید به طوریکه با فشردن بطری و دمیدن گاز تینر به سنسور تغییرات آن باید محسوس باشد.

نکته: سنسور اکسیژن برای عملکرد درست می بایست ابتدا گرم شود . چنانچه از قبل بر روی خودرو نصب بوده  به مدت 1 دقیقه و اگر از خودرو جدا بوده ، برای عملکرد درست سنسور پس از اتصال کابل ها به سنسور به مدت  5 الی 10 دقیقه منتظر بمانید تا سنسور گرم شود سپس فرآیند تست را بر روی آن اجرا نمایید


کابل تست سنسور دریچه گاز       


برای تست سنسور دریچه ی گاز کابل را مطابق شکل به سوکت دریچه ی گاز متصل کنید . سپس طرف دیگر کابل را به دستگاه انژکتورشوی متصل کنید. پس از اتصال کابل به دستگاه انژکتورشوی، دستگاه به طور خودکار وارد منوی تست دریچه ی گاز می شود. در منوی تست دریچه گاز می توانید ولتاژ دو سنسور آن را بررسی کنید. چنانچه چرخ دنده های دریچه نیز مشکل داشته باشند دستگاه آن رابه شما اطلاع خواهد داد

کابل تست سنسور دمای آب و دریچه گاز غیر برقی(TPS)سنسور دمای آب در دو نوع دو سیم (NTC) و سه سیم وجود دارد. با توجه سنسور مورد نظر خود از سوکت مخصوص آن استفاده کنید. سوکت شماره یک از نوع دو سیم و سوکت شماره دو از نوع سه سیم می باشد. پس از اتصال سنسور به کابل و اتصال کابل به دستگاه انژکتور شور، به طور خودکار وارد منوی تست سنسور دمای آب می شود.

پس از انتخاب نوع سنسور در منوی اولیه تست دمای آب وارد منوی اصلی تست سنور دمای آب خواهد شد. در آن منو می توان تغییرات دما و مقاومت سنسور دمای آب را مشاهده کرد.

                    

جدول تغییرات دمای سنسور NTC
دیاگ ، انژکتورشور ، ساکشن روغن ، تستر ecu

مازندران ، بابلسر ، میدان دوم ، خیابان تامین اجتماعی ، ساختمان نیکان ، طبقه اول ، واحد 5

09120690235 - 09119997579 - 09120670235 - 01135662666